Ruletový cyklický systém

Systémy pro profíky

Oblíbenost:       Stars Stars Stars Stars Stars


Výhody:
    • Výhodný poměr výše sázky/zisk
Nevýhody:
    • Zpočátku vypadá nepřístupně
Popis systému:

Cyklický ruletový systém je opět jedním z těch složitějších systémů, které ocení především hráči, co to s ruletou myslí vážně. Snaží se optimální rozložení žetonů na správná čísla v ten pravý okamžik a to v závislosti na dění v ruletě.

Při používání tohoto systému se používají pouze tři typy sázek. Sázka na číslo, jejíž výplatní poměr je 35:1, sázka na split (dvě čísla), jehož výplatní poměr je 17:1 a sázka na roh (čtyři čísla), jehož výplatní poměr je 8:1. Žádné další sázky nehrají roli.

Hráč si nejprve vybere jeden z tuctů (pole 1-12, 13-24 nebo 25-36), kterého se bude držet po celou dobu hraní. Nepůjde však o mechanické vsázení na tento tucet, nýbrž o postupné rozmisťování žetonů podle přesně daného vzorce. Z toho důvodu se tento systém hodí spíše pro pokročilejší hráče, kteří mají dostatek píle, trpělivosti a dovedou se pořádně soustředit. Jedna malá chyba při rozmístění žetonů způsobí naprostou nevyváženost systému.

Teď ale zpět k postupu. Při bližším zkoumání vybraného tuctu zjistíme, že toto pole v sobě obsahuje 4 rohy, které jsou k sobě v rovnoměrném postavení. Proto vsadíme po 1 žetonu na každý z těchto rohů. Pro lepší pochopení přikládáme obrázek:

Jestliže zaznamenáme výhru, zopakujeme naši předchozí sázku. Ale pokud prohrajeme, vsázíme po 1 žetonu na 8 splitů našeho tuctu. Pro lepší pochopení znovu přikládáme obrázek:

Jestliže vyhrajeme v tomto okamžiku, vracíme se zpět na začátek hry a vsázíme po 1 žetonu na 4 rohy. Pokud prohrajeme, budeme vsázet po 1 žetonu na rohy 1-2-4-5, 2-3-5-6, 4-5-7-8, 5-6-8-9, 8-9-11-12, dále na splity 1-2, 2-3, 4-5, 4-7, 5-6, 6-9, 7-8, 8-9, 10-11, 11-12 a na čísla 1, 3, 10 a 12. Nyní tedy na plátno vložíme celkem 20 žetonů. Pro lepší pochopení opět přikládáme obrázek:

Opět platí, že pokud se dostaví výhra, vracíme se na začátek hry a vsázíme po 1 žetonu na 4 rohy. Jestliže se však výhra ani tentokrát nedostaví, pokračujeme ve vzorci sázení jako v předchozím kroku s tím rozdílem, že nyní sázku navýšíme o 1 žeton. Budeme tedy vsázet po 2 žetonech na rohy 1-2-4-5, 2-3-5-6, 4-5-7-8, 5-6-8-9, 8-9-11-12, dále na splity 1-2, 2-3, 4-5, 4-7, 5-6, 6-9, 7-8, 8-9, 10-11, 11-12 a na čísla 1, 3, 10 a 12. Nyní tedy na plátno vložíme celkem 40 žetonů. Pro lepší pochopení přikládáme obrázek:

Znovu platí, že pokud vyhrajeme, vracíme se na začátek hry a vsázíme po 1 žeton na 4 rohy. Jestliže prohrajeme, sázíme na stejná pole jako v předchozí hře, ale znovu zvýšíme hodnotu našich sázek o 1 žeton. Tentokrát tedy budeme vsázet 3 žetony, takže dohromady do příští hry vsadíme 60 žetonů. Více na dalším obrázku:

I zde platí, že při výhře přejdeme na začátek hry a budeme vsázet po 1 žetonu na 4 rohy. Jestliže však prohrajeme, nebudeme se uchylovat k žádné progresi, ale přejdeme z prvního do druhé cyklu. To znamená, že přejdeme k sázení podle kroku číslo 2 (druhý obrázek shora) s tím rozdílem, že jakmile zaznamenáme výhru, nebudeme se vracet k prvnímu kroku, ale naopak budeme pokračovat ve vsázení podle třetího kroku, čtvrtého kroku atd. a to až do doby, kdy nevyhrajeme 2x po sobě. V tu chvíli se opět vracíme na začátek hry a budeme vsázet již několikrát zmiňovaný 1 žeton na 4 rohy.

Ukázka z praxe

Pro odzkoušení systému jsme si vybrali třetí tucet, na nějž jsme začali vsázet podle výše zmiňovaného vzorce. Abychom zachovali jistou přehlednost, vkládáme výsledky naší hry do tabulky:

Spin č. Padlo č. Počet vsazených žetonů Výhra/prohra Celková bilance Sázeno dle kroku č. Cyklus
1 36 4 žetony 5 5 1
2 32 4 žetony 14 19 1
3 14 4 žetony -4 15 1
4 23 8 žetonů -8 7 2
5 4 20 žetonů -20 -13 3
6 19 40 žetonů -40 -53 4
7 22 60 žetonů -60 -113 5 2. cyklus
8 36 4 žetony 5 -108 1
9 30 20 žetonů 34 -74 3 1. cyklus
10 9 4 žetony -4 -78 1
11 4 8 žetonů -8 -86 2
12 4 20 žetonů -20 -106 3
13 35 40 žetonů 68 -38 4
14 9 4 žetony -4 -42 1
15 25 8 žetonů 10 -32 2
16 24 4 žetony -4 -36 1
17 18 8 žetonů -8 -44 2
18 29 20 žetonů 52 8 3
19 28 4 žetony 4 13 1
20 3 4 žetony -4 9 1
21 10 8 žetonů -8 1 2
22 25 20 žetonů 43 44 3
23 14 4 žetony -4 40 1
24 4 8 žetonů -8 32 2
25 34 20 žetonů 43 75 3
26 9 4 žetony -4 71 1
27 12 8 žetonů -8 63 2
28 35 20 žetonů 34 97 3
29 19 4 žetony -4 93 1
30 1 8 žetonů -8 85 2
31 9 20 žetonů -20 65 3
32 3 40 žetonů -40 25 4
33 25 60 žetonů 129 154 5
34 8 4 žetony -4 150 1
35 7 8 žetonů -8 142 2
36 16 20 žetonů -20 122 3
37 34 40 žetonů 86 208 4
38 4 4 žetony -4 204 1
39 0 8 žetonů -8 196 2
40 19 20 žetonů -20 176 3
41 23 40 žetonů -40 136 4
42 36 60 žetonů 129 265 5
43 9 4 žetony -4 261 1
44 0 8 žetonů -8 253 2
45 3 20 žetonů -20 233 3
46 13 40 žetonů -40 193 4
47 17 60 žetonů -60 133 5 2. cyklus
48 6 4 žetony -4 129 1
49 10 8 žetonů -8 121 2
50 27 20 žetonů 43 164 3 1. cyklus
51 10 4 žetony -4 160 1
52 36 8 žetonů 10 170 2
53 20 4 žetony -4 166 1
54 0 8 žetonů -8 158 2
55 31 20 žetonů 34 192 3
56 0 4 žetony -4 188 1
57 0 8 žetonů -8 180 2
58 8 20 žetonů -20 160 3
59 27 40 žetonů 86 246 4
60 3 4 žetony -4 242 1
61 24 8 žetonů -8 234 2
62 22 20 žetonů -20 214 3
63 28 40 žetonů 68 282 4
64 27 4 žetony 5 287 1
65 36 4 žetony 5 292 1
66 32 4 žetony 14 306 1

 

Pozn.: Z tabulky je patrné, že do plusových hodnot se hráč obvykle dostává až po několika prohraných spinech. Tento jev je zcela běžný, neboť Cyklický systém operuje s teorií o pravděpodobnosti. I když se tedy dostaneme do záporných položek, ještě to neznamená, že prohráváme. Tím jak se zvyšují sázky se zvyšují také výhry a už jedno jediné vítězné točení znamená ve většině případů zisk. Abyste se do tohoto bodu dostali, vyčleňte si na hru dostatečný kapitál. Ze hry odcházíme ve chvíli, kdy dosáhneme požadovaného profitu, doporučuje se však nepřekračovat hranici 500 žetonů.

#

Naše čistá výhra: 306 žetonů

Hodnocení redakce

I když Cyklický systém vypadá na první pohled složitě, dá se naučit během několika her. Jeho největší výhodou je poměr výše sázky/zisk – není žádnou výjimkou, že i přes mírnou progresi se hráči dopracují k profitu několika stovek žetonů. Tento systém navíc není časově omeze, dá se užívat pořád a nabízí velký prostor pro šikovné modifikace. Naše redakce ho proto hodnotí 10/10.

Dopisy hráčů

Dobrý den,

zasílám vám úpravu výherního systému Cyklická ruleta. Podle rozmístění žetonů jsem si ho pojmenoval pracovním názvem „Terč“. Postup je následující:

Sázím 1 žeton na splity 1-2, 2-3, 4-7, 5-8, 6-9, 8-11, 10-11, 11-12 a rohy 4-8, 5-9. Dohromady to dělá 11 žetonů. Jestliže prohrajeme, místo progrese vsázím na místa, která vykazovala nejmenší možnou případnou výhru, konkrétně jde o splity 1-4, 3-6, 7-10, 9-12. Tímto způsobem namísto dalších 11 žetonů přivsázíme jen 4 žetony. Při další prohře zopakuju sázky a k nim přidám 1 žeton na splity 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, rohy 1-5, 2-6, 7-11, 8-12 a čísla 1, 3, 10, 12. Při další prohře odeberu žetony z rohů 1-5, 2-6, 8-11, 9-12 a přidám je na čísla 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a splity 1-2, 2-3, 4-7, 6-9, 10-11, 11-12. Každá z výher mi pokryje celkové náklady k tomu jsem ještě dost v plusu. Jestli ani teď nevyhraju, další progrese je zdvojnásobení sázek.

Někdy tento systém používám i na dvou tuctech současně. V takovém případě ale vsázím dvojnásobné množství žetonů, aby výhra na jedno z tuctů pokryla vklady na oba tucty.

Přeji hodně štěstí u hry i v životě a těším se na další zajímavé systémy.

Aleš

#

Prohlédnete si detailní recenze heren a kasín. Máme je prošlé do nejmenšího detailu a nic nám neuteklo.