Ruletový systém 3x63 a 6x63

Systémy pro profíky

Oblíbenost:       Stars Stars Stars Stars Stars


Výhody:
    • jisté výhry
    • žádné dramatické propady
    • místo pro zajímavé modifikace
Nevýhody:
    • složitější použití
Popis systému:

Tento výherní systém vychází z principu systému Fibonacci na tři tucty, resp. Fibonacci na šest tuctů, který šikovně skombinoval s principem Systému 63. Je to propracovaný systém a tak buďte připraveni na pracné propočítávání každého dalšího sázkového kola. Za vynaloženou snahu však budete štědře odměněni.

Hráč vsází podobně, jako u systému 63, to znamená, že žetony bude vkládat současně na dvojsloupce I+II, I+III a II+III, nebo na dvojtucty, tedy čísla 1-12 + 13-24, 1-12 + 25-26, 13-24 + 25-26, které však bude hrát odděleně – každé dvě zmiňované pole bereme jako samostatnou jednotku (zvlášť tedy sázíme na I+II sloupec, zvlášť na I+III sloupec a zvlášť II+III sloupec). Také není na škodu přistoupit na sázení obou variant současně – v takovém případě dochází v daném časovém rozmezí k vyšším výhrám.

Při hře se používá přátelská progrese, která vypadá takto: 1-3-9-27-81-243. Vtip je v tom, že tuto progresi obvykle ukončíme přibližně ve 3-4 kroku. Nestává se moc často, že by hráč zaznamenal více proherních spinů za sebou. Už během několika prvních her se přesvědčíte o tom, že tento systém je jistý, což může zavánět nudou. Pokud tedy hledáte nějaký adrenalin, sáhněte raději po ostřejším výherním systému, nebo si progresi dodatečně poupravte.

Ukázka z praxe

Hru zahajujeme se vstupním kapitálem 5000 žetonů. Stanovili jsme si, že hru ukončíme při zisku 20 žetonů. Sázíme po 1 žetonu na dvojtucty 1-12 + 13-24, 1-12 + 25-26, 13-24 + 25-26. Abychom předešli dalším nesrovnalostem, vložíme každý náš krok do přehledné tabulky:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II tucet

I+III tucet

II+III tucet

1. 1 1 2
2. 1 1 2
3. 1 1 2

Počáteční stav: 5000 žetonů

 

Poté co jsme umístili naše sázky, zahajujeme hru. Kulička se usadila na čísle 6, které náleží prvnímu tuctu. To znamená, že jsme vyhráli na polích I+II tucet a I+III tucet. Na nich tedy v následujícím kole nebudeme sázky zvedat. Prohrálo nám pouze pole II+III tucet, na němž hodnotu příští sázky zvedneme podle výše zmiňované progrese na 3 žetony. Další sázkové kolo proto bude vypadat takto:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II tucet

I+III tucet

II+III tucet

1. 1 1 2
2. 1 3 4
3. 1 3 4

Náš celkový stav po tomto spinu: 5000 žetonů

 

V dalším spinu bylo vytočeno číslo 29, které náleží 3 tuctu, což znamená, že přicházíme o sázku na poli I+II tucet a vyhráváme na polích I+III a II+III. Na prvním zmiňovaném poli proto zvyšujeme hodnotu sázky na 3 žetony a na zbylých dvou polích se držíme původní sázky 1 žeton:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II tucet

I+III tucet

II+III tucet

1. 3 1 4
2. 3 1 4
3. 1 1 2

Náš celkový stav po tomto spinu: 5002 žetonů

 

Následující spin nám přinesl číslo 13, které náleží druhému tuctu. Proto vyhrávají sázky umístěné na poli I+II a II+III a prohrává sázka na poli I+III. Na výherních polích tedy snižujeme sázky na 1 žeton a na proherním poli zvyšujeme sázku na 3 žetony/tucet. Tento postup je vidět v tabulce:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 1 3 4
2. 1 1 2
3. 3 1 4

Náš celkový stav po tomto spinu: 5004 žetonů

 

Znovu roztáčíme ruletu a kulička se usazuje na čísle 30, které patří do třetího tuctu, takže prohrávají naše sázky na poli I+II a vyhrávají sázky na polích I+III a II+III. Opět proto podle výše zmiňovaného sázkového vzorce zvedneme sázky na proherním poli na 3 žetony a resetujeme sázky na zbylých dvou (výherních) polích. Naše sázky teď budou vypadat takto:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 3 1 4
2. 3 1 4
3. 1 1 2

Náš celkový stav po tomto spinu: 5006 žetonů

 

V dalším spinu nám ruleta přinesla číslo 23, které se nachází ve druhém tuctu. Jelikož nám vyhráli sázky na poli I+II a na poli II+III a prohráli sázky na poli II+III, hodnota našeho dalšího vkladu do hry bude 1 žeton na pole I+II, 3 žetony na pole I+III a 1 žeton na pole II+III. Umístění sázek v tabulce:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 1 3 4
2. 1 1 2
3. 3 1 4

Náš celkový stav po tomto spinu: 5008 žetonů

 

Jako další nám ruletou bylo přisouzeno číslo 15, které najdeme v druhém tuctu. Vsázíme proto po 1 žetonu na pole I+II a II+III a na poli I+III zvyšujeme sázku na 9 žetonů/tucet:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 1 9 10
2. 1 1 2
3. 9 1 10

Náš celkový stav po tomto spinu: 5004 žetonů

 

Další přichází číslo 12. Toto číslo náleží do prvního tuctu, proto vyhráváme sázky na polích I+II a I+III, kde současně resetujeme výši sázek na 1 žeton a dále prohráváme sázky na poli II+III, kde se uchylujeme k progresi a nyní budeme vsázet po 3 žetonech na tucet. Přenesme si tento údaj opět do přehledné tabulky:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 1 1 2
2. 1 3 4
3. 1 3 4

Náš celkový stav po tomto spinu: 5012 žetonů

 

Po zahájení další hry nám padá číslo 11, které náleží k prvnímu tuctu. Vyhráli jsme sázky na poli I+II a na poli I+III, kde resetujeme výši hodnoty naší nadcházející sázky na 1 žeton a současně jsme prohráli na poli II+III, kde naopak zvyšujeme hodnotu sázky podle dané progrese a nyní zde proto budeme sázet již 9 žetonů na oba tucty. Postup nadcházejícího sázkového kola v tabulce:

Tucet

Výše sázek na jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 1 1 2
2. 1 9 10
3. 1 9 10

Náš celkový stav po tomto spinu: 5008 žetonů

 

Následný spin přinesl číslo 0. To znamená, že zvedneme všechny naše sázky podle dané progrese – vložíme po 3 žetonech na pole I+II a na pole I+III a po 27 žetonech na pole II+III. Další průběh hry v tabulce:

Tucet

Výše sázek v jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 3 3 6
2. 3 27 30
3. 3 27 30

Náš celkový stav po tomto spinu: 4986 žetonů

 

Jako další bylo vytočeno číslo 28, které spadá do třetího tuctu. Přicházíme o sázky na poli I+II tucet, kde zvedáme hodnotu sázky pro další hru. Současně vyhráváme na poli I+III a na poli II+III, kde resetujeme sázky na počáteční hodnotu. Na tyto pole tedy v další hře vložíme po 1 žetonu/tucet:

Tucet

Výše sázek v jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 9 1 10
2. 9 1 10
3. 1 1 2

Náš celkový stav po tomto spinu: 5010 žetonů

 

Následně nám přišlo číslo 29, které patří do třetího tuctu, takže resetujeme sázky na polích I+III a II+III, kde napříště vsadíme po 1 žetonu a dále zvýšíme sázky na poli I+II. Zde proto umístíme 27 žetonů na každý tucet:

Tucet

Výše sázek v jednotlivých tuctech

Vsazeno celkem

I+II

I+III

II+III

1. 27 1 28
2. 27 1 28
3. 1 1 2

Náš celkový stav po tomto spinu: 4994 žetonů

 

V další hře nám padlo číslo 16, které náleží druhému tuctu. Tím pádem nám vyhrávají všechny sázky na poli I+II a II+III a prohrávají sázky na poli I+III. Jelikož jsme dosáhli požadovaného profitu, výhry 20 žetonů, ukončujeme hru. Na našem hráčském účtu je nyní 5020 žetonů.

#

Naše čistá výhra: 20 žetonů

Kdybychom chtěli hrát výherní Systém 63 na 3 tuctech (tedy 6×63), budeme kromě tuctů vsázet současně i na sloupce. Vzorec sázení je naprosto stejný, hra se odlišuje pouze rychlostí a výškou dosažených výher. Tento systém je sice o poznání složitější, ale jakmile do něj vklouznete, okamžitě se vám zautomatizuje a už pro vás nebude ani zdaleka náročný. Chce to pouze trochu praxe.

Hodnocení redakce

Správný výpočet a umístění sázek podle výherního systému 3×63 sice může být trošku složitější, ale s trochou praxe přejde rychle do krve. Kromě toho hráči budou za vynaložené úsilí náležitě odměněni – jistými výhrami a pohodovou hrou. Velice pozitivně hodnotíme i fakt, že jde o pružný vzorec, který umožňuje vytvoření spousty modifikací. Proto mu naše redakce uděluje rovných 10/10.

Dopisy hráčů

Vážená redakce,

bezvadná stránka! Našel jsem ji úplně náhodou, ale od té doby se od ní nemůžu odtrhnout. Za několik dní důkladného zkoumání jsem přišel na to, že ruleta se kvůli výhodě kasina dá porazit především progresí, což je podle mě hlavní důvod krachu mnoha hráčů. K ruletě přistupují nepřipraveni a od nízkého vstupního kapitálu očekávají, že jim přinese zázraky. Já jsem neponechal nic náhodě a začal jsem se progresí zabývat hlouběji. Šlo mi hlavně o to, zjistit u různých systémů, do jakého stupně je progrese výdělečná nejvíce. Vše jsem samozřejmě propočítával v dlouhodobém horizontu. Při těchto kritériích se mi osvědčil systém 3×63.

Fígl je v tom, že postupuji jen do třetí fáze progrese, to znamená do výše sázky 9-9. Abych to vysvětlil – s tímto systémem vám každý spin vydělá 2 žetony. Když pojedete pouze do třetí fáze progrese, občas nějaký ten žeton ztratíte, ale nikdy neztratíte více, než vyděláte. Šance že padne jeden tucet hned 3x za sebou je celkem mizivá, převedeno na čísla je to asi 4,31%. Pokud tato situace nastane, prohrajete 26 žetonů ((1+3+9) x 2). Dejme tomu, že odehrajeme 1000 spinů. Za tu dobu nad ruletou vyhrajeme 2000 žetonů a prohrajeme 1112 žetonů (4,3 x 26 ). Čistý zisk bude 880 žetonů. Samozřejmě že někdy může nastat výjimečný stav, ale z dlouhodobého hlediska jste čistě v plusu, jelikož vyhráváte téměř 2x víc než ztrácíte. V tomto případě jde tedy o 100% výherní systém, s kterým se dá prohrát pouze v případě nedostatečného kapitálu. Já hraju při hodnotě žetonů 0,1 dolarů a za tři dny jsem získal už 200 dolarů. Aby se projevila výhoda tohoto systému, samozřejmě je nutné hrát s co největší frekvencí. S pozdravem profitující nováček O.S.

Zdravím celou redakci,

překvapuje mě, jak jsou někteří hráči hloupí, nedokáží si ani najít informace na internetu, který je v dnešní době už samozřejmostí, jen stojí u rulety a prohrávají. Bez informací, ale také bez kázně, disciplíny a hlavně bez jakékoliv hrdosti. Já jsem se díky vašim stránkám naučil na hru rulety pohlížet jinak. Vždy si stanovím přesný strategický postup a samozřejmě i výši sázek a výher. Vše s ohledem na chování rulety, dynamiku hry a samozřejmě i na výši svého hráčského konta – z něj teď už pravidelně vybírám peníze na živobytí, takže hodnota žetonů je vždy trošku jiná. Několikrát jsem taky začínal pouze s 20 dolary, na limitech 0,01 dolaru, protože jsem musel zaplatit opravu auta, ale to byla neočekávaná událost. Spíš se snažím udržet + – stejnou hladinu, něco kolem 1000 dolarů.

Ze systémů, které uvádíte na vašich stránkách, se mi nejvíce zamlouvá Systém 63, Systém 3×63 a 6×63, Královský systém a Systém Fibonacci. Když zrovna nehraju, zkouším tyto systémy dále rozvíjet a propočítávat, jak jsou mé modifikace úspěšné. Mám rád matiku, nikdy mi nedělala problém, ani na vysoké škole, kde jsem si přivydělával tím, že jsem ji doučoval.

Za nejvíce povedený považuji systém, který jsem si pracovně nazval Systém 2×64. Tento systém vychází z výherních systémů 63 a 3×63. Začínám free spinem, sleduju, do kterého tuctu patří padlé číslo a potom začnu sázet na zbylé dva tucty. Tak například padlo číslo 26, takže vsázím 1 žeton na první a druhý tucet. Když padne číslo z prvního tuctu, vyhrávám 1 žeton a sázím po 1 žetonu na druhý a třetí tucet. Když prohraju, přistupuju k progresi 1-3-9-27-81. Na rozdíl od Systému 63 můžu jít s tímhle systémem až do 5. sázkového kola, jelikož v podstatě sázím proti tuctu, který mi vydělal a když padne znovu, teprve přistupuju k progresi. Kdyby se mi to stalo u systému 63, už bych sázel 9 žetonů na místo 3. Když padne nula, je to stejný, jako když padne tucet, na který nemám vsazeno, ale jde to i tak, že progresi vynechám a vsázím jako by se nic nestalo. Samozřejmě záleží na tom, kolik už mám vsazeno – tento krok lze použít pouze v případě, že sázím 1 žeton, když už mám progresi na hodnotě 9, tak sázky zvyšuju vždy!

Samozřejmě že se můžu plést, ale tenhle systém mi přijde výrazně lepší, jak systém 63. Nevím, jak by se zachoval při dlouhodobém používání, já totiž stanovím výšku výhry a odcházím okamžitě po jejím dosažení.

Další systém jsem si pojmenoval 4×63 + nula. Je úplně stejný, jako Systém 3×63 s tím rozdílem, že z výhry v předešlém spinu (2 žetony) obětuji 1 žeton, který vsadím na nulu. Tím pádem vyhrávám po 1 žetonu, stejně jako u systému 2×64 a když padne nula, je to bonus navíc. Ale pozor na progresi, někdy je vyšší, než samotná výhra na nulu. V takovým případě se držím předešlýho systému.

Dost zajímavý mi přijde také systém Jeden tucet, jedna řada. Opět jde o mou vlastní myšlenku. Sázím na jeden tucet, nebo na jednu řadu, nebo i současně a používám progresi 1-1-2-3-4-6-9-13-20.

Nakonec nesmím zapomenout ani na Systém volných čísel. Sázky na ruletě si upravím tak, aby mi dva tucty vraceli výhry. To znamená, že vsadím 1 žeton na 0, po 7 žetonech na první a druhý tucet a zbylých 6 žetonů rozložím na libovolná čísla třetího tuctu. Celkem dělá sázka 21 žetonů. Když číslo z prvního nebo druhého tuctu, vyhrávám 21 žetonů, což mi pokraje výdaje na sázku. A když mi padne jedno z čísel vsazených zvlášť, dosáhnu čistého profitu 15 žetonů. Když padá jen první a druhý tucet, tak je to nuda, ale jakmile trefím některý číslo, mám vyděláno. Jestliže padne zrovna číslo, co nemám vsazený, výši sázky ponechávám na stejný hodnotě, protože progrese by byla moc vysoká. V takovém případě se mi vklad stejně ještě během té samé hry vrátí a dostanu k tomu i pár žetonů navíc.

Další systémy, které uvedu, nejsou moje. Našel jsem je na internetu a mám pocit, že by byla škoda, kdybych vám je sem nepřidal. První se jmenuje „Best Roulette System“. Vsázíme při něm 1 žeton na nulu, 5 žetonů na první tucet, 5 žetonů na druhý tucet, po jednom žetonu na čísla 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 a po 1 žetonu na splity čísel 16-19 a 18-21. Dohromady vsázíme 25 žetonů, přičemž můžeme vyhrát maximálně 54 žetonů.

Druhý systém, na který jsem na netu narazil je „Výseč“. Funguje to tak, že vybereme 3-4 čísla a sázíme okolo nich matematickou řadu 1-2-3-2-1, kdy 3 je naše vybrané číslo. Tzn. 3 žetony na vybrané číslo a 2 a 1 žeton na sousední čísla. Taky se můžem rohodnout pro progresi, která je v tomto případě 2-4-8 atd.

Doufám, že jsem vás svým dopisem a v něm uvedenými systémy obohatil alespoň o jednu zajímavou myšlenku. Přeji vám i vašim čtenářům hodně štěstí a sílu při testování nejrůznějších systémů. Zdokonalovat svou hru je to nejdůležitější.

Hezký den

Luboš

#

Prohlédnete si detailní recenze heren a kasín. Máme je prošlé do nejmenšího detailu a nic nám neuteklo.