Ruletový systém dešťových kapek

Systémy pro profíky

Oblíbenost:       Stars Stars Stars Stars Stars


Výhody:
    • 100% účinnost
    • vysoké výdělky
    • velký prostor pro modifikace
Nevýhody:
    • delší sezení
    • obtížnější na pochopení
Popis systému:

Tento systém je jedním z nejoblíbenějších strategických nástrojů profesionálních hráčů. Jeho princip se zakládá na chování dešťových kapek ve chvíli, kdy začíná pršet. Když si tuto situaci vybavíte, asi nám sami dáte za pravdu, že kapky při dešti dopadají na chodník zcela nahodile, přičemž však s jistotou můžeme říci, že během pár sekund pokryjí všechna suchá místa na zemi. Zkrátka a dobře, země bude zmáčená a nenajde se na ní jediné suché místo. A tímto jevem se budeme řídit i při kladení žetonů na plátno.

Systém dešťových kapek vymačká ruletu na maximum. Opravdu jen chronický smolař s ním může prohrát. Spíše se však můžete těšit na výhry v hodnotě 4000 – 5000 žetonů. Nebude to snadné, neboť jde o propracovanou strategii, výsledek ovšem za vynaložené úsilí stojí. Nemyslíte?

Jak víme, ruleta je rozdělená na 3 tucty. Jakmile započneme hru, čísla na plátně budou nahodile pokrývat všechny tyto tucty. Nevyzpytatelnost vytočených čísel se dá předpokládat se 100% jistotou, což jistě potvrdí každý, kdo v ruletě odehrál alespoň 10 spinů. Z toho plyne, že v každém ze tří tuctů se padlá čísla rozloží trošku jinak.

Hráč začíná točením nanečisto. Bude pozorovat přesně 37 spinů, jejichž výsledek – tedy vytočená čísla – si poznamená. V tuto chvíli se odrazíme od teorie pravděpodobnosti. Díky ní je opět zcela jisté, že během tohoto cyklu nepadne všech 37 čísel na ruletě, ale že některá z nich se budou opakovat a tak nám po ukončení tohoto procesu zůstane několik čísel, která vůbec nepadla. Na tato nevytočená čísla se zaměříme a pro lepší přehlednost si je označíme třeba výrazem „spáči“.

Pro názornost si náš další postup uvedeme na konkrétním případě. Předpokládejme, že po točení nanečisto nám v 1 tuctu zůstali „spáči“ čísla 3, 8, 9 a 12. Jaká myslíte, že je pravděpodobnost, že bychom v druhém a třetím tuctu našli „spáče“ na stejné pozici (tzn. ve druhém tuctu na číslech 15, 20, 21, 24 a ve třetím tuctu na číslech 27, 32, 33 a 36)? Pravděpodobnost, že by taková situace mohla nastat, je téměř nulová. Na druhou stranu však můžeme skoro s jistotou předpokládat, že některé z těchto čísel (spáčů) z druhého a třetího tuctu padlo.

Pro lepší představu uvádíme tabulku jedné námi zaznamenané hry a čísel, která v ní nepadla:

1. tucet

2. tucet

3. tucet

3

6

12

24

2

8

11

35

1

13

19

22

28

34

Pozn.: Jak je z tabulky patrné, došlo k nerovnoměrné distribuci čísel – přesně, jak jsme předpokládali.

Pomalu se blížíme k celé pointě, ale napřed se podívejme ještě na statistiku, abychom problematiku podchytili ze všech stran a předešli pozdějším nejasnostem:

Spáči 1. tuctu: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12

Spáči 1. tuctu odpovídají těmto číslům 2. a 3. tuctu: 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 36

V 1. a 2. tuctu by se tedy jednalo o 14 spáčů.

V průběhu 37 spinů nám však tato čísla padla 18x!

Spáči 2. tuctu: 13, 19, 22, 24

Spáči 2. tuctu odpovídají těmto číslům 1. a 3. tuctu: 1, 7, 10, 12, 25, 31, 34, 36

V 1. a 3. tuctu by se tedy jednalo o 8 spáčů.

V průběhu 37 spinů nám však tato čísla padla 8x!

Spáči 3. tuctu: 28, 34, 35

Spáči 3. tuctu odpovídají těmto číslům 1. a 2. tuctu: 4, 10, 11, 16, 22, 23

V 1. a 2. tuctu by se tedy jednalo o 14 spáčů.

V průběhu 37 spinů nám však tato čísla padla 8x!

Shrnutí:

V průběhu 37 spinů nám nepadlo 14 čísel. Máme tedy 14 spáčů, čemuž odpovídá 28 čísel okolních tuctů. Ta nám padla celkem 34x.

Jak můžeme tyto poznatky využít?

Teď se vám to možná bude zdát jako mlácení prázdné slámy, ale věřte, že už jsme téměř v závěru, který vás ohromí. Díky těmto výsledkům získáváme informace, cenné pro vedení další hry. Můžeme totiž předpokládat, že ve 3 tuctech nebude totožné rozložení spáčů. A dále můžeme předpokládat, že následujících 37 spinů nebude shodný s předchozími 37 spiny.

Vraťme se zpět k našemu příkladu. Vezme tucet s největším počtem spáčů. Uděláme z něj náš základní tucet. Je téměř jisté, že v průběhu dalších 37 spinů padne právě některý z těchto spáčů. V tuto chvíli není potřeba odhadnout, která čísla to budou, nebo kdy tato čísla padnou.

Jelikož víme, že rozložení spáčů v tuctech bude odlišné, budeme předpokládat, že spáči z obou dalších tuctů v průběhu nadcházejících 37 spinů také padnou. Takové poznatky nám už dávají velice jasné obrysy našeho nadcházejícího sázení – žetony vložíme na spáče v tuctu, který jich obsahuje nevíce (v našem případě se jedná o 1. tucet). Budeme však sázet také na čísla, která leží ve zbylých dvou tuctech v přesně opačných pozicích.

Sázet tedy budeme po 1 žetonu na čísla 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 z prvního tuctu, na čísla 16, 17, 19, 21, 22 z druhého tuctu (čísla v opačných pozicích k 1. tuctu) a na čísla 28, 29, 31, 33, 34 (čísla v opačných pozicích k 1. tuctu).

Celkem vsázíme na 17 čísel, přičemž po každém výhře zvýšíme nadcházející sázku na toto konkrétní číslo o 1 žeton (v případě, že začínáme se sázkou 5 žetonů, budeme sázku zvyšovat o dalších 5 žetonů, jestliže zpočátku budeme vsázet 10 žetonů, navýšíme další sázku o 10 žetonů atd.).

Ukázka z praxe

Zde si uvedeme náš výše zmiňovaný příklad v průběhu nadcházejících 37. spinů. Začali jsme v něm sázkou 5 žetonů na každé číslo. Pro lepší přehlednost si jednotlivé spiny vložíme do tabulky:

Spin č.

Celkem vsazeno

Výsledek

Výhra

Padlo číslo

Celková bilance

Poznámka

1 85 Výhra s 5 žetony 175 19 95 Na č. 19 sázíš dál po 10 žetonech
2 90 0 24 5
3 90 Výhra s 5 žetony 175 3 95 Na č. 3 sázíš dál po 10 žetonech
4 95 0 26 0
5 95 0 15 -95
6 95 Výhra s 5 žetony 175 21 -10 Na č. 21 sázíš dál po 10 žetonech
7 100 Výhra s 5 žetony 175 31 70 Na č. 31 sázíš dál po 10 žetonech
8 105 Výhra s 5 žetony 175 2 145 Na č. 2 sázíš dál po 10 žetonech
9 110 0 24 35
10 110 0 32 -75
11 110 0 25 -185
12 110 0 30 -295
13 110 0 35 -405
14 110 Výhra s 5 žetony 175 12 -335 Na č. 12 sázíš dál po 10 žetonech
15 115 0 20 -450
16 115 0 9 -565
17 115 Výhra s 10 žetony 350 2 -320 Na č. 2 sázíš dál po 15 žetonech
18 120 0 35 -440
19 120 Výhra s 10 žetony 350 19 -200 Na č. 19 sázíš dál po 15 žetonech
20 125 Výhra s 10 žetony 350 21 35 Na č. 21 sázíš dál po 15 žetonech
21 130 Výhra s 5 žetony 175 16 85 Na č. 16 sázíš dál po 10 žetonech
22 135 Výhra s 5 žetony 175 22 130 Na č. 22 sázíš dál po 10 žetonech
23 140 Výhra s 5 žetony 175 17 170 Na č. 17 sázíš dál po 10 žetonech
24 145 Výhra s 10 žetony 350 17 385 Na č. 17 sázíš dál po 15 žetonech
25 150 Výhra s 10 žetony 350 3 595 Na č. 3 sázíš dál po 15 žetonech
26 155 Výhra s 10 žetony 350 31 800 Na č. 31 sázíš dál po 15 žetonech
27 160 0 32 640
28 160 0 18 480
29 160 0 23 320
30 160 Výhra s 10 žetony 350 12 520 Na č. 12 sázíš dál po 15 žetonech
31 165 0 5 355
32 165 0 10 190
33 165 0 13 25
34 165 Výhra s 10 žetony 350 22 220 Na č. 22 sázíš dál po 15 žetonech
35 170 Výhra s 15 žetony 525 2 590 Na č. 2 sázíš dál po 20 žetonech
36 175 Výhra s 15 žetony 525 12 955 Na č. 12 sázíš dál po 20 žetonech
37 180 Výhra s 15 žetony 525 22 1315 Na konci cyklu 37 spinů jsme 1315 žetonů v plusu!

Pozn. 1: V našem testovacím příkladu jsme dosáhli čistého zisku 1315 žetonů. Toto je však obvykle ještě mnohem vyšší.

Pozn. 2: Jak je z tabulky zřejmé, výhry se dostavují až v pozdějších fázích hry. Připravte si proto dostatečný kapitál, abyste hru nemuseli ukončit předčasně a nepřipravili se tím o vysoké výdělky.

#

Naše čistá výhra: 1315 žetonů

Hodnocení redakce

Systém dešťových kapek je dobře vyvážený a chytře v sobě kloubí dva nejdůležitější jevy rulety – teorii opakujících se čísel a teorii dešťových kapek. Díky tomu je zajištěna 100% úspěšnost a jako bonus navíc se k hráčům dostane spousta vysokých výher. Jedinou nevýhodou je nutnost vyššího vstupního kapitálu a delší doba, nutná k úplnému pochopení systému. I přesto se nám však tento systém jeví jako skvělá volba. Ocení ji především zběhlí hráči, kterým nebude dělat problém obětovat trochu úsilí navíc. Výsledky jsou přímo ohromující, takže proč ne. Naše redakce hodnotí 10/10.

Dopisy hráčů

Dobrý den,

jmenuji se Radek, je mi 35 let a už 3 roky si vydělávám hraním rulety. Ale nemyslete si, že je to něco jednoduchého. Každý „pracovní“ den vstávám nejpozději v 7 hodin. To je doba, kdy je mozek úplně nejčerstvější a dokáže dělat správná rozhodnutí. Okamžitě po snídani zasednu k počítači. Pročítám různá internetová fóra a vyhledávám nové poznatky o ruletě a strategie. Přibližně v 9 hodin zahájím hru. V tu chvíli mám vypnutý telefon, televizi, všechny facebooky a podobné stránky. Soustředím se jenom na jedinou věc – ruletu. Při hraní obvykle používám výherní systém dešťových kapek (a samozřejmě i své vlastní systémy, ale o těch mluvit nebudu – ať si na ně přijde každý sám). Systém dešťových kapek se normálním hráčům může zdát hodně složitý, to je ale daň za jeho účinnost. Ale i když s ním většinou dosahuju vysokých výsledků, ruleta stejně někdy vykazuje takové chování, které mě nutí strategii změnit. V takovou chvíli volím systémy podle povahy a tendencí dané hry. Každá má jinou dynamiku a na tu je potřeba včas a správně zareagovat. Asi už chápete, proč se snažím být na hru čerstvý. Jakmile nahraju prvních 100 dolarů, končím se hrou. V tu chvíli mě čeká malá sváča a hodina cvičení – jdu si zaběhat, nebo zaplavat a nebo do posilovny. Cvičím, abych se udržel ve formě, což je taky hodně důležité. Jakmile se člověk cítí dobře a je spokojený sám se sebou, nezatěžuje se zbytečnými myšlenkami a pochyby a všechno mu jde pěkně od ruky. Když se vrátím domů, dám si oběd a další půl hodinu strávím pročítáním diskuzních fór o ruletě a psaní mailů mým známým, co se kolem rulety taky motají. Vyměňujeme si poznatky a tipy na dobré strategie. Potom znovu usedám k ruletě a opět odcházím po dosažení zisku 100 dolarů. Další půlhodinou pauzu strávím různými domácími pracemi – vždycky se něco najde, uklidit, zavrtat atd. Potom se znovu vracím k ruletě a čekám až nahraju dalších 100 dolarů. Takto jedu až do 6 hodin do večera. Někdy stihnu vyhrát třeba i 700 dolarů, jindy zase spíš prohrávám a jsem rád, když skončím na nule. Můj recept na úspěšnou hru jste ale už sami nejspíš pochopili – chce to čistou hlavu a časté hraní. Mnoho nových hráčů má pocit, že když vyhraje 200 dolarů, může se v pohodě další tři dny válet. Jenže pak může přijít smolné období a na to je třeba se připravit. Jakmile se daří, mělo by to fungovat spíše obráceně – ne se jít flákat, ale hrát co nejvíce. Častou hrou také snížíme varianci, čím více spinů člověk protočí, tím méně se jedná o hru štěstí a náhody…nastupuje souboj strategií a přicházejí první úspěchy. Jednou může vyhrát každý, ale udržet si svou vítěznou šňůru po mnoho let dokáží jenom dříči, profíci, kteří si včas uvědomí, že ani ruleta jim nedá nic zadarmo. Tímto dopisem jsem chtěl otevřít oči všem, kteří koketují s myšlenkou, že by se taky pustili na dráhu profi rulety, ale nejsou připraveni něco tomu obětovat. Hezký den. Radek

#

Prohlédnete si detailní recenze heren a kasín. Máme je prošlé do nejmenšího detailu a nic nám neuteklo.