Ruletový systém Tříštěný Martingale

Systémy pro pokročilé

Oblíbenost:       Stars Stars Stars Stars Stars


Výhody:
    • hluboké matematické opodstatnění
    • téměř 100% jistý
    • nízké vstupní náklady
    • dobrá výtěžnost
Nevýhody:
    • ke hře je potřeba tabulka
Popis systému:

Pokud jste došli až sem, téměř s jistotou jste již někdy hráli klasický Martingale. Spousta z vás ho možná používá ještě teď. Popularita tohoto výherního systému je totiž nezkrotná. Určitě nám dáte za pravdu, když budeme tvrdit, že adrenalin, který se u Martingalu vyplavuje s každým dalším neúspěšným spinem je návykový. A nebo naopak. Určitě existuje spousta hráčů, kterým adrenalin nedělá zrovna moc dobře. A právě pro ně je připraven výherní systém Tříštěný Martingale.

Jedná se o moderní modifikaci, která byla přizpůsobena podle dat, získaných pozorováním desetitisíců spinů. Finální podoba byla okořeněna ještě poznatky zkušených hráčů a do vínku jí bylo přiděleno i několik důležitých propočtů. Díky tomu všechno funguje na 100% a bez adrenalinu. Ptáte se, jak na to?

I zde se sází na některé z polí červená/černá, sudá/lichá, nebo vysoká/nízká, ale výběr konkrétního pole se řídí podle tabulky (pro lepší přehlednost se v naší tabulce i ve zbytku článku budeme držet barev, sami si však můžete poznatky převést na jakýkoliv výše zmiňovaný druh pole). Nebezpečí dlouhých sekvencí, při nichž výše sázek neutěšitelně roste, je zde roztříštěno do sekvencí po 5 spinech. Odtud se tedy vyloupl ten zvláštní název.

Počet spinů byl navržen počítačovou simulací, v níž byly zohledněny všechny vstupy. Tento postup je tedy naprosto optimální. Maximální ztráta, kterou může hráč s tímto systémem utržit, je pouhých 31 žetonů (1 + 2 + 4 + 8 + 16).

Vezměme to ale hezky popořádku. Řekněme, že jsme si v následujících pěti kolech určili vsázet na tyto barvy:

# # # # #

Tedy první dva spiny na červenou, potom jeden spin na černou, následně jeden spin na červenou a nakonec jeden spin na černou. Dobře. A jaká myslíte, že je šance na to, aby všechny tyto barvy padly ve stejném pořadí? Správná odpověď je 1:32. Jednodušeji řečeno, až se příště zase postavíte k ruletě, jen jednou ze 32 případů uvidíte přesně tuto souslednost.

Ale každá mince má dvě strany a tento případ není žádnou výjimkou. Stejná pravděpodobnost totiž bude platit i pro naprosto odlišnou situaci, tedy pro případ, kdy za sebou padnou barvy opačných hodnot, konkrétně takto:

# #

 

Jestliže na zmiňovaných 5 spinů použijeme klasický Martingale systém (a tedy přesně 31 žetonů), naše šance na výhru jsou: 31/2 x 100 = 97%.

Pokud se však budeme držet stále stejného sázecího vzorce, velice rychle se zvyšují šance na to, že prohrajeme všech 5 spinů po sobě. Jednodušeji řečeno – naše šance na výhru se snižují a v průběhu dalších 32 spinů, budou už téměř nulové a prohra na spadnutí. Právě jsme si totiž vypočítali, že šance na padnutí obou variant jsou stejné.

Strategie výherního systému Tříštěný Martingale s touto skutečností počítá a proto míchá sázková pole tak, aby byla zachována konstantní šance na výhru 97%.

Tabulka sázek podle systému Tříštěný Martingale:

Číslo sekvence Zvolená barva
Spin č. 1 Spin č. 2 Spin č. 3 Spin č. 4 Spin č. 5
1  #  #  #  #  #
2  #  #  #  #  #
3  #  #  #  #  #
4  #  #  #  #  #
5  #  #  #  #  #
6  #  #  #  #  #
7  #  #  #  #  #
8  #  #  #  #  #
9  #  #  #  #  #
10  #  #  #  #  #

 

Když už víme, na které barvy budeme vsázet, přistoupíme k systému vsázení. Ten je naprosto stejný, jako u systému Martingale. Hodnotu žetonů vždy volíme podle výšky vstupního kapitálu. Zpočátku však doporučujeme každému hráči začít minimálními sázkami, nebo hrou zdarma a až poté případně zvolit sázky vyšší.

Jestliže v dané sekvenci nezaznamenáme žádnou výhru, začínáme sázením v další sekvenci a výši sázek resetujeme na původní hodnotu. Pokud v dané sekvenci zaznamenáme výhru, hned poté přecházíme na sázení podle další sekvence. Předchozí sekvenci již nedohráváme!

Ukázka z praxe

Pro naši nadcházející hru jsme si zvolili hodnotu žetonu 10. K ruce si bereme tabulku sázení podle systému Tříštěný Martingale a začínáme vložením 10 žetonů na pole příslušící v tabulce k první sekvenci a prvnímu spinu. Pro lepší názornost všechny kroky této hry uvádíme v přehledné tabulce:

Spin č. Strategie sázení Padla barva Vsazeno Výsledek Konečný stav
1 Zvolili jsme si hodnotu žetonu 10, podle tabulky barev sázíme tedy 1 žeton na červenou barvu Černá 10 -10 -10
2 Jelikož jsme v předchozím spinu prohráli, zdvojnásobíme naši další sázku – vkládáme tedy 2 žetony na červenou Černá 20 -20 -30
3 Znovu jsme prohráli a opět zdvojnásobíme naši další sázku. Nyní vkládáme do hry 4 žetony, které umísťujeme podle tabulky na černou barvu. Černá 40 40 10
4 V předešlém spinu jsme zaznamenali výhru, takže okamžitě přecházíme na druhou sázkovou sekvenci a snižujeme naši sázku na původní hodnotu. Nyní tedy vložíme do hry 1 žeton hodnoty 10 a umístíme ho na černou barvu. Nula 10 -10 0
5 Jelikož jsme v předchozím spinu prohráli, znovu navyšujeme naše sázky podle sázkového vzorce Martingale. Do hry proto nyní vkládáme 2 žetony (každý v hodnotě 10) a umisťujeme je na černou barvu. Červená 20 -20 -20
6 Další prohra, takže sázíme dvojnásobek předchozí sázky – 4 žetony hodnoty 10 na červenou barvu. Černá 40 -40 -60
7 Opět prohra, navyšujeme sázky na 8 žetonů a tentokrát je pokládáme na černou barvu. Černá 80 80 20
8 Výhra v předchozím spinu znamená, že přejdeme na další sázkovou sekvenci (číslo 3) a resetujeme výši sázek. Nyní tedy sázíme 1 žeton v hodnotě 10 na černou barvu. Červená 10 -10 10
9 Po prohře sázíme dvojnásobek, tedy 2 žetony v hodnotě 10 na černou barvu. Černá 20 20 30
10 V minulém spinu jsme vyhráli, takže opět přecházíme na další sekvenci, nyní již 4. a k tomu resetujeme výši sázek. Následně proto vsadíme 1 žeton v hodnotě 10 na červenou barvu. Černá 10 -10 20
11 Jelikož jsme v předchozím kole prohráli, zdvojnásobujeme výšku předchozí sázky a nyní do hry vkládáme 2 žetony v hodnotě 10 a umisťujeme je na červenou barvu. Černá 20 -20 0
12 Opět jsme prohráli, takže znovu zdvojnásobíme hodnotu předchozí sázky a nyní proto do hry vložíme 4 žetony na červenou barvu. Černá 40 -40 -40
13 I nyní jsme prohráli a tak přistupujeme k progresi a nadcházející sázku zvyšujeme na 8 žetonů, které položíme na černou barvu. Červená 80 -80 -120
14 Jelikož jsme prohráli, znovu zdvojnásobujeme hodnotu sázek a nyní proto budeme vkládat 16 žetonů v hodnotě 10 na černou barvu. Černá 160 160 40
5 Tím, že jsme v minulém spinu vyhráli, končí další sekvence a resetuje se výše našich sázek. To znamená, že nyní budeme do hry vkládat 1 žeton hodnoty 10, který umístíme na černou barvu. Černá 10 10 50
16 Další sekvence skončila, v předchozím kole jsme vyhráli. Pokračujeme vsazením 1 žetonu hodnoty 10 na červenou barvu. Červená 10 10 60
17 V předchozím kole jsme opět zaznamenali výhru, proto přecházíme na další sázkovou sekvenci. Nyní tedy budeme vkládat 1 žeton v hodnotě 10 na červenou barvu. Červená 10 10 70
18 Znovu jsme vyhráli, takže přestupujeme k další sázkové sekvenci a sázíme 1 žeton v hodnotě 10 na černou barvu. Černá 10 10 80
19 Výhra v předchozím kole zapříčinila, že měníme sázkovou sekvenci a nyní proto vkládáme 1 žeton v hodnotě 10 na červenou barvu. Červená 10 10 90
20 Opět výhra! Končíme se sázkovou sekvencí číslo 9 a přecházíme na poslední, tedy 10 sázkovou sekvenci. Vkládáme tedy 1 žeton v hodnotě 10 na černou barvu. Červená 10 -10 80
21 Jelikož jsme v předchozím kole zaznamenali prohru, zdvojnásobíme hodnotu naší další sázky a do hry vkládáme 2 žetony hodnoty 10 na černou barvu. Černá 20 20 100
Závěr HRA KONČÍ ODEHRÁNÍM 10 SEKVENCE A ZISKEM 100 ŽETONŮ!

 

#Hra končí odehráním 10. sekvence

Naše výhra: 100 žetonů

Hra Tříštěného Martingalu je ve většině případů ukončena právě ziskem 100 žetonů. Jednotlivá sezení se od sebe liší pouze délkou trvání.

Hodnocení redakce

Je dobře, že je systém Martingale tak populární. Díky této skutečnosti se dostaneme k dalším zajímavým systémům – příkladem budiž právě výherní systém Tříštěný Martingale. Tato výherní strategie je všestranná, dobře propracovaná a nabízí i dobrou výtěžnost. Zkrátka a dobře – svého předchůdce ve všech ohledech poráží. Díky své povaze je tato výherní strategie velice oblíbená nejen mezi začátečníky, ale také mezi profesionálními hráči. Jestliže mezi fanoušky Tříštěného Martingalu sami ještě nepatříte, měli byste alespoň vyzkoušet, zdali o něco nepřicházíte. Naše redakce mu uděluje 10/10.

#

Prohlédnete si detailní recenze heren a kasín. Máme je prošlé do nejmenšího detailu a nic nám neuteklo.